Vyberte stránku

          

Vzdělávací videa

Předkládám vám pro poučení projevy některých osobností, jejichž poznání se s mým shodují nebo jej vhodně doplňují. Lišit se mohou pouze použitím jiného názvosloví. Společně přinášíme lidem převratná poznání, která umožní jejich probuzení a poznání pravdy o sobě samých. Přinášíme také zcela jiné poznání a pohled na existenci Boha. Představujeme Ho v pravém světle, jako nejmocnější uzdravující sílu vesmíru. Je to zcela jiný pohled než ten, který lidem předkládají církevní dogmata.

V každém století vzbuzují převratná poznání v duchovně nevědomých lidech odpor a liší se pouze jeho formou. Takový odpor je však marný a nemůže duchovní vývoj a poznání lidstva zastavit. Důkazem je probíhající proces transformace vědomí lidstva, který již zasáhl každého člověka i přesto, že si toho mnozí nejsou ještě vědomi. Akcelerátorem duchovního procinutí je bezesporu současná koronavirová krize.

Sledujte videa pozorně a úsudek si udělejte sami.                                                                                                   

Zakladatelka projektu Jožka Wenkeová

Koronavirus

Videa na téma Koronavirus

Na této stránce poskytujeme různé postoje, které nepatří k mainstreamu. V mnohém převažují postoje naprosto odlišné od těch, na které jste zvyklí. Osobité vyjádření zakladatelky projektu SanoKunDio® si můžete poslechnout v promluvách na devíti audinahrávkách.

Pro tuto společnost je otázka po smyslu života absolutním TABU aneb jaký je Bůh

 

Dr. Josef Staněk: skutečným záměrem očkování je omezení svobody člověka

 

Dr. Tenpenny – Vysvětlení fungování mRNA vakcín

Dr. Josef Staněk duchovní impuls nelze potlačit chemicky

 

Marián Kuffa : O korona víruse ( Covid 19 )

 

Scénář pandemie SPARS v letech 2025 – 2028

Dr. Merritová: Problém s COVID – 19 vakcínou

 

MUDr. Jan Vojáček, CFMP, Superrozhovor – Změna léčí

 

Dr. Josef Staněk Koronavirus je přitahován vibrací naší duše

 

Vakcinace pohledem Dr. Josefa Staňka

 

Profesor Ing. Peter Staněk CSc- koronavirus

 

Nadužívání léků - očkování

Hrozivé výdaje na zdravotní péči v ČR!

V roce 2018 činily výdaje 430 MILIARD Kč, pacienti zaplatili na doplatcích léků 58 MILIARD Kč, výdaje každým rokem stoupají, přibývá chronicky nemocných trvale na lécích, bez naděje na uzdravení.

Pravda o OČKOVÁNÍ – skutečné příběhy dětí, rodin i dospělých!

 

Nadužívání léků

https://video.aktualne.cz/dvtv/polykaji-i-200-prasku-denne-lidi-nici-zavislost-na-lecich-do/r~6abe53a852d511e8a72bac1f6b220ee8/

prof. RNDr. Anna Strunecká Dr.Sc.

O důsledcích očkování

Boj se závislostí na lécích

Je velkýn poučením pro každého. Upozorňuje na nebezpečí závislosti na užívání jakýchkoliv lékových drog. Ukazuje jak nesnadné je se těchto legálních drog zbavit, když člověk pozná, že neodstraňují příčinu, kvůli které byly nasazeny. Nenechte se zmást tím, že závislost vzniká pouze u psychiatrických léků. Následky závislostí mají jen různé dopady.

 

Pro poučení

Voda – ruský dokument

MUDr. Jan Vojáček, Odolnost a skutečná prevence

Dr. Staněk – Sexualita má svůj duchovní rozměr

 

MUDr. Jan Vojáček, CFMP, Jak z toho ven?

 

Poučné video na téma současného dění ve světě … zde

Duše K – tentokrát o Solfeggio frekvencích s Gabrielem Pospíšilem

 

Harmonie mezi mužem a ženou urychluje duchovní rozvoj – Dr. Josef Staněk

Víra je nepřenositelný dar duchovních sil

 

Poznejte význam slova Bůh v jiném pojetí, než jak je v současné době lidmi vnímáno.

 

Poučení pro děti

 

Odkaz na zdroj – stránky „allatra tv“ www.allatra.tv, který obsahuje plnou verzi těchto programů