Vyberte stránku

          

Vstupní diagnostika a harmonizace

INFO před vyplněním formuláře

V  souvislosti s vrcholící fází procesu duchovní transformace vědomí lidstva jsme zavedli v projektu SanoKunDio® od 1.1. 2020 nové postupy, které se liší od pravidel uplatňovaných do této doby. Období, v němž se nacházíme, si žádá dát poslední šanci lidem, kteří se ve svém duchovním poznání opozdili, nenašli vztah k Bohu, stále neznají a neodstraňují skutečné prapříčiny svých nemocí, které brzdí jejich transformaci a znemožňují potřebný vibrační posun.

1. Proto duchovní léčitelka ruší osobní návštěvy a bude provádět zásah duchovní očisty a harmonizaci energetického systému pouze dálkově v předem dohodnutém termínu. Zásah bude probíhat ve spánku během noci, v hodinách příznivých pro příjem Božího světla. Zásah provede postupně u každého člena rodiny zvlášť. Partneři tvoří spolu se svými dětmi jeden energetický celek, který je třeba zharmonizovat, tak aby nedocházelo ke vzájemnému nežádoucímu energetickému rozlaďování.

2. Duchovní léčitelka neposkytuje Dálkový energetický zásah jako samostatnou službu, proto jej s tímto úmyslem ani neobjednávejte. Duchovní zásah je součástí Výukového programu sebeuzdravování a Etikoprevence SanoKunDio®. Objednací formulář slouží dospělým osobám od 18-ti let zároveň jako přihláška do výukového programu.

3. Knihy pro povinnou přípravu si objednejte obratem přes tyto webové stránky, pozorně si je před vyplněním objednacího formuláře prostudujte a připravte se tak na zásah léčitelky. Ihned po zásahu začněte studovat knižní příručky a uvádějte do praxe rady a návody Etikoprevence.

4. Připomínáme, že dle zákonů ČR se máte obracet se zdravotními problémy nejprve na lékaře. Vyplněním objednacího formuláře zároveň potvrzujete, že jste tak učinili. Pokud vám nebo vašim dětem moderní medicína nedokázala pomoci, nebo její pomoc odmítáte, uveďte to v objednacím formuláři.

5. Důležité je, aby každý vstupoval do projektu ve vlastním zájmu, ne na naléhání partnera, nebo pouze kvůli uzdravení dítěte. Proto upozorňujeme předem, že v takovém případě se ozdravný účinek zásahu u všech výrazně snižuje a může postupně dojít i k jeho vymizení. Při rozdílných postojích a rozdílném duchovním poznání se partneři od sebe vzdalují, dochází mezi nimi k vzájemnému nedorozumění a může dojít i k odcizení. Tato situace může nastat i v případě, že vstoupí do projektu pouze jeden z partnerů, nebo jeden z partnerů s dětmi. Ideální je, aby se partneři na společné cestě duchovního sebeuzdravování dohodli a procházeli celým výukovým programem a transformačním procesem sjednoceni i se svými dětmi. Uvedené doporučení se vztahuje i na víkendová partnerství.

6. Každý dospělý člen rodiny si potřebuje vyplnit vlastní objednací formulář, na sebe uvede kontakty pro komunikaci s duchovní léčitelkou. Toto propojení je důležité také při vytváření vstupní diagnostiky. Nevyplňujte proto formulář za vašeho partnera ani za dospělé děti. Odpovídejte ve vlastním zájmu pravdivě. Uvědomte si také, že žádáte naším prostřednictvím o Boží pomoc, a jakékoliv nečestné jednání může nepříznivě ovlivnit vaše zdraví, duchovní zásah i přijetí do projektu.

7. Vstup do projektu se běžně zahajuje dálkovou Vstupní diagnostikou (VD) s dálkovým energetickým zásahem (EZ). 

8. Pokyny k platbám  jsou uvedeny v aktuálním ceníku. Výši odpovídajícího poplatku za rodinu si dle ceníku vypočtěte sami. Poplatky je třeba zaplatit vždy předem a den platby uvést v objednacím formuláři. Po obdržení vaší platby a přijetí vyplněného objednacího formuláře vám po vypracování vstupní diagnostiky oznámíme e-mailovou zprávou termín (EZ) spolu s dalšími pokyny.

9. Po přijetí vyplněného formuláře budete zařazeni do pořadí žáků, kteří požádali o některou z poskytovaných služeb duchovní léčitelky.

Čekací lhůta na přidělení termínu bývá podle situace obvykle do dvou měsíců. Na červenec, srpen a prosinec termíny nepřiděluji, objednací formulář je ale možné vyplnit i během těchto měsíců.

Po odeslání formuláře se zobrazí „Váš požadavek byl úspěšně odeslán!“

Objednávkový formulář

Vstupní diagnostika a harmonizace

Potvrzení

Užívám psychiatrické léky?

Ve vztahu ke svému dítěti/dětem jsem

Otec s harmonizací

Matka s harmonizací

POTVRZUJI přečtení knihy "Jak se rodí duchovní léčitel"

POTVRZUJI přečtení knihy "Léčení Božím světlem"

POTVRZUJI přečtení knihy "Tajemství základu léčitelství"

POTVRZUJI přečtení knihy "Paměti léčitelky"

Upozornění

GDPR

12 + 7 =