Vyberte stránku

          

Poradna víry a modlitby

INFO před vyplněním formuláře

1.Základem duchovní medicíny je dosažení vyššího stupně víry. Samotná víra v existenci Boha není pro uzdravení dostačující. Stejně jako dům potřebuje stabilní a pevné základy – pokud je postaven na písku, je odsouzen k brzkému zhroucení, stejně tak duchovní uzdravování je potřeba stavět na pevné víře v Boží všemohoucnost, vševědoucnost a spravedlnost.

Nestačí věřit jen v něco nad námi. Víra se v průběhu života vyvíjí. Bývá ovlivněna našimi životními situacemi. Pokud se hroutí zdraví naše, našich dětí či našich nejbližších, hledáme nejprve známé formy pomoci, a pokud selhávají, připustíme i možnou pomoc Boží.

Potřebujeme si tedy prozkoumat naši víru. Víra je alfa a omega úspěšného uzdravení. Poradna vám pomůže si uvědomit, na jakém stupni víry se nacházíte, a dostanete návody, jak svou víru udržet, prohlubovat a jak dosáhnout toho nevyššího přesvědčení o uzdravující Boží moci.
S prohlubující se vírou se prohlubuje i síla modlitby.

2.Poplatek za poradnu víry a modlitby (PVM) je třeba zaplatit předem a den platby uvést v objednacím formuláři. Pokyny k platbě jsou uvedeny v aktuálním ceníku. Po obdržení platby vám přijde na vaši emailovou adresu návrh termínu poradny.

3.Pokud jsou ve výukovém programu další členové rodiny, každý dospělý člen rodiny si potřebuje vyplnit vlastní objednací formulář a tím potvrdit svůj zájem pokračovat v práci na sobě. Nevyplňujte formulář za vašeho partnera ani za dospělé děti.

4.Po přijetí vyplněného formuláře budete zařazeni do pořadí žáků, kteří požádali o některou z poskytovaných služeb průvodkyně. Čekací doba je obvykle 3 – 4 týdny. V červenci, srpnu a prosinci poradny neprovádím, objednací formulář je ale možné vyplnit i během těchto měsíců.

Objednávkový formulář

Pokládáte se za člověka

GDPR

9 + 8 =