Vyberte stránku

          

Hloubková sebereflexe

INFO před vyplněním formuláře

1. Poradna Hloubkové sebereflexe následuje po konzultaci Rozšířené kontrolní diagnostiky a následných 2-3 měsících intenzivní práce na sobě dle knižních příruček a doporučených návodů.

2. Vede u žáka k odhalení hlubokých, niterných prožitků, emocí, slabostí, nežádoucích vlastností, které se v různých momentech života projevily a opakovaně se vracejí. Je důležitá pro zdárný průběh transformačního procesu a slouží částečně jako prevence psychospirituální krize.

3. Poradna je vedena formou rozhovoru přes telefon nebo skype. Je poskytována pouze dospělým osobám (od 18-ti let). Využití zázemí domova je potřeba, protože se mohou v průběhu rozhovoru uvolňovat zastaralé emoční bloky. Průběh je individuální.

4. Poradnu Hloubkové sebereflexe neposkytujeme jako samostatnou službu, proto ji s tímto úmyslem ani neobjednávejte. Je součástí Výukového programu sebeuzdravování a Etikoprevence SanoKunDio®. Pokud by byla při zahájení shledána nedostatečná či nedokončená příprava, bude termín poradny odložen.

5. Objednací formulář vyplňte poté, co jste:

  • prostudovali webové stránky a všechny projektové knihy
  • absolvovali detoxikační kúru pro očištění těla a mysli dle bodu 8 v Průvodci výukovým programem
  • objednali a přečetli knihu o psychospirituální krizi Reinkarnace bez opuštění těla  (zde)
  • uhradili poplatek za Hloubkovou sebereflexi (HS).

Každý dospělý člen rodiny si vyplní svůj vlastní formulář.

6. Pokyny k platbě jsou uvedeny v aktuálním ceníku. Poplatek je třeba zaplatit předem a den platby uvést v objednacím formuláři. Po obdržení vaší platby a přijetí vyplněného objednacího formuláře vám bude během několika dnů oznámen e-mailovou zprávou termín poradny spolu s dalšími pokyny.

7. Čekací doba na Hloubkovou sebereflexi bývá podle situace. V průměru 1 měsíc od zaslání formuláře. Buďte prosím trpěliví. Na červenec, srpen a prosinec termíny nepřidělujeme, objednací formulář je ale možné vyplnit i během těchto měsíců.

Po odeslání formuláře se zobrazí „Váš požadavek byl úspěšně odeslán!“

Objednávkový formulář

Hloubková sebereflexe

V jaké míře jste se zabýval/a svou sebereflexí?

POTVRZUJI přípravu ze všech projektových knih J. Wenkeové

POTVRZUJI přípravu z knihy "Reinkarnace bez opuštění těla"

POTVRZUJI absolvování Detoxikační kúry

Upozornění

GDPR

14 + 13 =