Vyberte stránku

          

VÝUKOVÝ PROGRAM

Objednávání služeb

V projektu SanoKunDio® je nastaven systém s neobvyklými pravidly, která mají svá opodstatnění, a ta nelze obcházet. Žádnou z uvedených služeb nelze objednat samostatně, jsou poskytovány pouze jako součást výuky duchovního sebeuzdravování. V projektu nemáme asistentku, která by přijímala objednávky telefonicky a objasňovala zájemcům to, co si mohou nastudovat na webových stránkách. Respektujte prosím objednávání dálkových služeb prostřednictvím objednacích formulářů.

Žáky vedeme od samého počátku k sebevzdělávání a sebedisciplíně proto, aby mohli dosáhnout uzdravení, které očekávají. Na vašem uzdravení nám záleží, ale váš podíl na výsledku nepřebíráme na sebe, nebylo by to účelné ani správné. Kromě dálkových služeb vykonáváme v rámci plnění poslání projektu i nezištné činnosti nad rámec hlavních pracovních povinností v našich zaměstnáních či jinde. Proto je třeba se přizpůsobit námi navrhovaným termínům. Předem děkujeme za pochopení.

Průvodce výukovým programem

1. Před vstupem do projektu si zajistíte povinnou přípravu studiem doporučených knih, které si objednáte zde.
2. Po prostudování knih si objednáte vstupní diagnostiku zároveň se zásahem duchovní léčitelky zde.
3. Po zásahu navážete samostudiem knižních příruček a uvedené návody zařadíte do každodenní praxe. Vytvoříte si během 3 týdnů nové základní návyky péče o svou duši a tělo.
4. Po 3 týdnech od zásahu si vyplníte objednací formulář pro dálkovou Rozšířenou kontrolní diagnostiku u duchovní léčitelky zde.
5. Osobní průvodkyně Mod. etikoprevence vás vyzve e-mailovou zprávou k objednání termínu konzultace výsledků vaší Rozšířené kontrolní diagnostiky.
6. Dle výsledků Rozšířené kontrolní diagnostiky a návodů v knižních příručkách navážete intenzivní pravidelnou sebereflexí svého dosavadního života, která trvá v rozmezí 2-3 měsíců. 
7. Během 2-3 měsíců si dále objednáte u osobní průvodkyně návrh a konzultaci detoxikační kůryNásledně zavedete do každodenní praxe další návyky, změny myšlení a odbourávání závislostí.
8. Po ukončené detoxikační kúře následuje Poradna víra a modlitby, která vám pomůže upevnit a zakotvit vaši víru v procesu sebeuzdravování. Objednací formulář si vyplňte zde.
9. Po 2-3 měsících této intenzivní práce na sobě si vyplníte objednací formulář poradny Hloubkové sebereflexe zde, na kterou je třeba se připravit přečtením knížky duchovní léčitelky v PDF verzi, které si objednáte přes formulář zde.
10. Výukový program uzavřete duchovním zásahem Vnitřního uzdravení traumat duše. Vyplníte si objednací formulář u duchovní léčitelky zde, zejména v případě přetrvávajících emočních výkyvů v důsledku psychických zranění, která si nesete z dětství, partnerského vztahu či jiná.
11. Po zdárném absolvování 6-ti až 9-ti měsíčního výukového programu máte možnost si objednat inspirativní návštěvu nově vytvářených energetických „lázní“ zde.

Důležité upozornění:
Celý proces výuky duchovního sebeuzdravování i váš přístup k zadaným úkolům je zachycen Boží vševědoucností a má přímý vliv na výsledky, kterých při duchovním sebeuzdravování dosáhnete. Proto je potřeba přistupovat k výukovému programu s maximální zodpovědností.

Vezměte prosím také na vědomí, že míra Boží milosti uzdravení se řídí tím, jak jste se o ni svým dosavadním životem z pohledu Božího zasloužili a dále zasloužíte. Nerozhoduje o ní duchovní léčitelka, ale prosebnými modlitbami může tento spravedlivý Boží soud ovlivnit.