Vyberte stránku

          

Veselé povídání o dětské duši (PDF)

Autor:  Zuzana Šťastná

Vydání: 2017, kniha pouze v PDF verzi

Cena 110,-. Na základě zkušeností je potřeba provést platbu předem. Nejsem plátce DPH.

Převodem na účet  1025263792/6100. Do zprávy pro příjemce uvedete: příjmení – VPP (pdf). Daňový doklad na vyžádání.

Po odeslání formuláře se zobrazí „Váš požadavek byl úspěšně odeslán!“

Objednávkový formulář

Veselé povídání o dětské duši

Upozornění

GDPR

13 + 14 =

Tato roztomilá knížečka je malá svou velikostí, ale přináší velké poselství.

Recenze knihy

Kdo by si pomyslel, že se takové dílko objeví na webových stránkách projektu SanoKunDio. Kdo by si pomyslel, že se Bůh rozhodne probouzet touto cestou rodiče vyspělých a láskyplných dětských duší, které vyslal na Zemi, aby přiváděly lidi k lásce k Bohu.

Nepoučil je ale o tom, jak se k nim budou lidé chovat. Nevysvětlil jim, že budou mnohé jejich snahy marné. Nevaroval je ani před tím, že se je budou snažit jejich rodiče umlčet. Nechtěl je vyplašit nepochopením, které je bude životem provázet všude. Ve školce, ve škole a hlavně u lékařů, kam je budou jejich rodiče přivádět. Pokud by se tyto dětské dušičky přicházející z Boží lásky dozvěděly pravdu o poměrech, které zde na Zemi panují, hledaly by vtělení na jiných planetách.

Tyto děti se všemožně snaží signalizovat potřebu změny chování a myšlení rodičů prostřednictvím svých „nemocí“, ale tyto signály jsou stále nepochopeny. Jejich poslání jim velí snažit se ze všech sil přivést své rodiče k Bohu, a proto používají „nemoci“ k tomu, aby je přiměly k zamyšlení nad tím, kdo je může uzdravit. Místo toho se však dočkají zařazení do škatulky lékařských diagnóz a jsou pak nucené polykat lékové drogy, aby bylo ihned udušeno jejich zoufalé volání po poznání duchovní pravdy.

Většina těchto duší „osvoboditelek“ nemá to štěstí jako Zuzanka, protože jejich rodiče se na skutečnou cestu k Bohu stále ještě nevydali. Neřídí se proto radami Pána Ježíše Krista: „Věř a víra tvá tě uzdraví“ a „Nehřeš více“. Jejich rodiče, stejně jako většina lidstva, také vůbec nechápou, že slovo „věř“ a  slovo „víra“ zde neznamená věřit lékovým drogám, ale znamená věřit v uzdravující Boží moc. A právě to je poselství, které děti přinášejí prostřednictvím „nemoci“ svým rodičům.

Knížečka je ukázkou toho, jak se dětská duše snaží pochopit pozemské dění, aby porozuměla tomu, co kolem sebe vidí a slyší. Je nyní na nás všech, abychom konečně porozuměli sami sobě, tomu kdo jsme, odkud jsme přišli a kam jdeme. Tyto bezelstné děti nás učí hledat pravdu a my bychom se tomu neměli bránit. Jedině tak budeme schopni odpovídat svým dětem a vnoučatům na jejich všetečné otázky.

pod Božím vedením přijala Jožka Wenkeová
duchovní léčitelka zakladatelka projektu SanoKunDio
♥ Transformace vědomí – březen 2017