Vyberte stránku

          

Reinkarnace bez opuštění těla (PDF)

Autor:  Zuzana Šťastná

Vydání: 2017, kniha pouze v PDF verzi

Cena 220,-. Na základě zkušeností je potřeba provést platbu předem. Nejsem plátce DPH.

Převodem na účet  1025263792/6100. Do zprávy pro příjemce uvedete: příjmení – RBT (pdf). Daňový doklad na vyžádání.

Po odeslání formuláře se zobrazí „Váš požadavek byl úspěšně odeslán!“

Objednávkový formulář

Reinkarnace bez opuštění těla

Potvrzení

Upozornění

GDPR

8 + 5 =

Tato velmi poučná kniha popisuje transformační procesy provázející očistu lidské duše na všech úrovních jejího bytí v průběhu psychospirituální krize. Příručka je přípravou pro hloubkovou sebereflexi. Je propojena s knihou Záchranná síť II. díl., na kterou se v textu odkazuje. Více … zde. Pokud vás kniha Reinkarnace bez opuštění těla 1. zaujme, je možné si objednat druhý díl knihy pod názvem Znovuzrození 2. (zde), kde příběh pokračuje.

Recenze knihy

Fascinující autentický příběh ženy procházející svou osobní transformací s podrobným popisem průběhu psychospirituální krize.

     Tato žena se musela smířit s tím, že se její život změní od základu, aby mohla sloužit Bohu. Potřebovala se naučit přijímat vše, co se s ní dělo, i když nevěděla, jak dlouho bude trvat její soužení a utrpení, které pro ni Bůh připravil. Vstoupila do procesu, který si nevybrala, ale který byl pro ni vybrán. Vstoupila do něj jako žena ponížená, s nízkým sebevědomím a vystoupila z něj jako žena plná síly a nebojácná, s odhodláním splnit své předsevzetí a zhostit se úkolu, který byl pro ni připraven. Vyvinulo se u ní tak velké odhodlání, že se již nemusí obávat toho, že by jí někdo mohl zabránit v plnění záměru, na němž se bude podílet.

     Jejím hlavním úkolem bude přivádět lidi k Bohu, ale tento úkol pro ni nebude lehký, protože většina lidí jsou neznabohové. To však nebude překážkou pro to, aby mohli změnit své názory a postoje stejně tak, jako je změnila ona. Bude provázet lidi, kteří se budou potýkat se svými slabostmi, neřestmi nebo budou hledat cestu, která by je vyvedla z jejich beznaděje. Tito lidé budou hledat někoho, kdo jim ukáže cestu k Bohu, protože jen pod ochranou Boží se budou moci vymanit ze svých závislostí, jimiž trpí, a zbavit se pochybností, které je brzdí v jejich duchovním vývoji, a nešvaru odsuzování druhých lidí. Její služba Bohu bude odměnou za to, že se během náročného procesu, jímž procházela, nevzdala a ukázala všem, že se člověk nemusí vzdát svého štěstí v životě a může ho objevit, aniž by se musel plahočit za penězi a majetkem. Štěstí, po němž každá lidská duše touží, je pomáhat lidem žít v lásce se všemi bytostmi a milovat Boha nadevše ostatní.

     Příběh této ženy je poučením pro všechny lidské bytosti, které si neuvědomují, že i je mohou potkat krušné chvíle, jimiž budou muset procházet. Právě pro ty bude kniha velkou pomocí a inspirací, aby se ve své psychospirituální krizi nevzdávali.

     Tuto statečnou ženu, která v knize odhalila své soukromí do detailu tak, jak by to dokázal málokdo, máte možnost poznat. Stala se součástí týmu projektu, v němž se soustředí vyspělé lidské duše, které si zasloužily, aby jim Bůh dopřál štěstí podílet se na ušlechtilém záměru, který je ukryt pod názvem projektu – SanoKunDio®. Projekt je ojedinělý svým posláním i hodnotou, jakou lidem přináší, a tou je návrat zdraví s pomocí Boží.

pod Božím vedením přijala Jožka Wenkeová
duchovní léčitelka, zakladatelka projektu SanoKunDio®
♥ Transformace vědomí – duben 2017