Vyberte stránku

          

Martin Kleiner

*1981

Správce klientského webu www.radostzezivota.info

DOBROZDÁNÍ Zakladatelky projektu a duchovní léčitelky Jožky Wenkeové

Správce klientského webu Martin Kleiner patří mezi mé dlouholeté spolupracovníky ještě z doby, kdy jsem se zabývala svou poradenskou činností v oblasti výživy a potravinových doplňků. Již zde se naše duše poznaly a on věděl, že mě má následovat a pomáhat mi i v době, kdy se mé poslání postupně vyvinulo v duchovní léčení Božím světlem.

Po celé roky tento mladý muž pozoroval zpovzdálí mou činnost a zapojoval se aktivně do akcí, které jsem pro své klienty organizovala. Zažil sílu léčení Božím světlem a Boží zázraky nejen na sobě, ale i na své manželce, které se nedařilo otěhotnět. Tehdy jsem jim pomohla najít a odstranit duchovní příčinu těchto potíží a nyní se již těší ze dvou krásných zdravých dětí. Společně se svou manželkou se postupně naučili aplikovat principy Moderní etikoprevence® v každodenním životě, což jim posléze přineslo radost ze života, svobodu a nezávislost na lékařích a lécích.
Martin se také velkou měrou podílí spolu s dalšími vděčnými klienty na realizaci vzorových rodinných energetických lázní, které společně již druhým rokem budujeme. Jeho spokojená rodina prolnula svůj život s rodinami dalších klientů, které tak přirozeně vytvořily společenství lidí, jejichž duše souzní ve vzájemné lásce a dokáží uzdravovat sebe i své děti s Boží pomocí již sami.

Protože mi Martin zachovává věrnost již po mnoho let a pomoc v rozvíjení Projektu SanoKunDio ®se pro něj stala neoddělitelnou součástí jeho života, s radostí jsem mu svěřila správu klientského webu, který si vytvořili z vděčnosti za své uzdravení klienti sami a který je součástí stránek mého projektu. Těším se z jeho podpory a vím, že se na něj mohu kdykoli s důvěrou obrátit o pomoc.