Vyberte stránku

          

Tomáš Kadlec

*1984

Správce IT a www

DOBROZDÁNÍ Zakladatelky projektu a duchovní léčitelky Jožky Wenkeové

Tomáš Kadlec propojil svou životní cestu s projektem SanoKunDio® již v roce 2010. Původně se k nám dostal na základě veřejného průzkumu zdraví a kondice, který jsem v té době se svými spolupracovníky prováděla.

Nejprve byl zásahem Božího světla zbaven svých chronických bolestí zad, a i dalších problémů. S odhodláním tak začal ze svého způsobu myšlení a chování odstraňovat vše, co by bránilo jeho duši plnit poslání vysoké mise, a vymetl tak dočista cestičku, která ho měla přivést až k úzké spolupráci se mnou.

Velkým předělem v budování jeho víry v Boží uzdravující moc bylo léčení jeho novorozeného syna, kterého ke mně se svou manželkou přivezli několik dnů po porodu v žalostném stavu. Syn stále ubýval na váze, měl problémy se srdcem a vyhlídky lékařů nebyly vůbec optimistické. Po zásahu Božím světlem si rodiče odváželi doslova jiné dítě, které se do několika týdnů zcela uzdravilo. Dnes je z něj překrásný, inteligentní a živý chlapec, který svým rodičům již při svém zrození pomohl upevnit jejich víru v Boží všemohoucnost zázrakem uzdravení, který u něj zažili.

Po tomto duchovním zážitku již Tomáš zcela pochopil, že jeho místo v životě je v Projektu SanoKunDio®, protože toužil z vděčnosti za uzdravení své, i svého syna nadále šířit vizi Léčení Božím světlem a Radosti ze života bez lékařů a léků.

Jelikož jsem člověk zcela neznalý technických věcí, moderních technologií a všeho okolo počítačů, byla jsem šťastna, že mi Bůh z mých klientů vybral ke spolupráci právě tohoto muže, který svým řemeslem dobře vládne. Stal se mi tak mnohdy téměř každodenní oporou a rádcem ve všem, co se týkalo práce s našimi www stránkami a všemi dalšími technickými věcmi, s nimiž jsem si nevěděla rady. Vím, že Tomáše již nedokáže nic odradit od této služby, kterou pro můj projekt s nasazením a láskou plní a je připraven mi pomoci každý den.