Vyberte stránku

          

Informace k budování lázní

Plánovací kalendář „zálivka“, úkoly a garanti prací, kontakty zde (nový nový odkaz)

Pravidla provozu Místa setkávání a postup v labyrintu… pdf

Pravidla zahrady (12.04.)… pdf

Projekt zahrady… pdf

Náčrt vody: odkaz

 

 

Důležité: Klíče od Pavlového přívěsu, horní brány a domečku najdete v malé plechové dózičce ve tvaru srdíčka na regálu ve sklípku (leží buď na pravé nebo na levé straně).

 

 

Fotky z brigád

https://mracek.centraprozdravi.cz/index.php/s/nGSBFXcP4yA8Wci

 

VZPOMÍNKA NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ 28.12.2019:

https://mracek.centraprozdravi.cz/index.php/s/ddwywjxecSHfws5

 

PORADNÍ KRUHY:

Seznam témat:  Výchova dětí; Sdílení životních příběhů; Strachy; Sport; Jídlo; Seberealizace; Finanční zabezpečení jednotlivce v rodině; Vyčíslení hodnoty pobytu a poskytování služeb v energetických lázní; Osamělost; Vzájemná závislost, spolupráce a komunikace; Vysoká mise,

KDY:

TÉMA:

Přihlášeni:

Aktuální úkoly:

Vyčistit černou nádrž od Žížalky
Udělat nový záhon na trvalky (hlavní cesta).
Přesadit jahody a udělt nový záhon.
Maliny.
Založit vrbičkový plůtek nad parkovištěm.
Opravit „velkou čínskou“ zeď.
Dokončit zahradní domek nad sklepem.
Dořešit jezírko a konečné řešení zrealizovat.
Dokončit nový prostor „Kapličku“ se stříškou.
Dodělat tůňku u bylinkové zahrádky.
Dodělat val na horní stráni (jak je nádrž na vodu).
Obložit kamenem sklípek.
Postavit nový dřevník a nářaďový domek.
Udělat nový plot.
Vykopat ostružiní podél celého spodního i zadního plotu zarostlé džungle.
Vykopat novou brázdu na studniční vodu.
Zanést do mapy rozvody elektro a vody.
Udělat plůtek kolem stanového místa.
Udělat pořádek v kurníku.
Pokračovat ve vykopání podrostu myrabolátu.
Vybírat kemeny a třídit je.
Vybudovat venkovní sprchu pod jezírkem.
Vybudovat venkovní kuchyň z obou boků přístřešku.

Historie provedených prací:

 • Vytvořit schůdky k zahradnímu domku.
 • Vytvořit schůdky ve středu zahrady na horní a dolní stráň (až budou dokončeny rozvody vody po pozemku).
 • Uklidit chrastí u antoníčka (spálit nebo připravit k táboráku).
 • Uklidit v kurníku!!!
 • Zasypat rozvody vody.
 • Opravit otevírání a zavírání vstupní brány.
 • Vyrobit kaskádu tří sudů na stahování vody.
 • Přemístit kadibudku- vykopat novou díru
 • Zajet do kamenolomu pro kameny.
 • Zapustit do země část barelu na dešťovou vodu u altánu a srovnat do roviny.
 • Vybrat z hromad hlíny všechny kameny.
 • Dokončit rozvody vody.
 • Natřít a smontovat zahradní stoly a židle.
 • Upravit nové stanové místo.
 • Nahradit starý zrezavělý sud u přístřešku novým.
 • Instalace solárních loučí na zahradě.
 • Vytvořit bylinkový źáhon.
 • Opravit schod v jezírku (podemletý vodou).
 • Bagrista: udělat díru na retenční nádrž.
 • Bagrista: rozšířit místo na parkování u vchodu na pozemek.
 • Parkovací místo upravit do finální podoby.
 • Nasekat třísky na podpal ze zbylých latí z horní brány (jsou u kompostu.)
 • Posekat trávu.
 • Opravit parkovací tyč.
 • Uříznout suchý vršek u břízy na spodní stáni.
 • Opravit horní bránu.
 • Bagrista: srovnání místa na pergolu.
 • Zalít všechny záhonky (i jahody a maliny), stromky (ovocné s. a borovičky), keříky a nově zasazené kytičky
 • Posekat trávu: stanová část, oko u lípy, labyrint atd.
 • Zasít trávu.
 • Vydloubnout u vzdálenějšího souseda sazeničku „Penízky“ (Jožka).
 • Udělat mističky k určeným kytičkám pro dobré zalévání.
 • Vybrat hlínu s travním osivem a místo toho dát kamínky.
 • Stěny jezírka vymést smetáčkem a uklidit spadané kamínky.
 • Ostříhat všechny suché trávy. (u jezírka).
 • Zamést a uklidit v přístřešku.
 • Vyválcovat cestu z kamínků.
 • Vybrat kameny z hromady hlíny u brány, jak je růčička a hlínu uklidit.
 • Okopat a dát substrát k rybízů (cca 5 keříčků) nad budoucím prarkováním.
 • Spálit uřezané smrkové větve u sprchy, zbylé kořinky a větvičky na táboráku a všechen popel dát na kompost.
 • U kamene nad posvátným labyrintem osvobodit (okopat a vytrhat ) bylinku od plevele.
 • Zasadit plaménky k bráně do postvátného místa.
 • Vytvořit a instalovat železnou tyč ke hlavnímu  vjezdu.
 • Upravit po bagristovi zadělanou studnu.
 • Spálit větve a chrastí u táboráku.
 • Uříznout suchou borovici a větve na horní louce.
 • Dokončit schůdky k jezírku.
 • Upevnit horní plot u sousedovy zídky.
 • Osadit horní plot keřema a dát k nim substrát.
 • Uklidit v Pavlovém vozíku.
 • Posekat trávu v labyrintu, v poradním kruhu a u ohniště.
 • Udělat popis na popelnici, kde jsou piliny.
 • Vydělat odpadky z popelnice na piliny.
 • Koupit toaletiní papír do kadibudky.
 • Zalít nově zasazené rostliny.
 • Obložit kamenem pískoviště.
 • Ostříhat keře.
 • Vyplejt skalku.
 • Okopat a vyplejt záhony jahod, malin a nanést k nim substrát.
 • Dát skruže kolem studny a zasypat hlínou.
 • Generální úklid v kurníku.
 • Po bagristovi upravit cestičku a vysypat ji kamínky.
 • Bagrista – udělat cestičku kolem jezírka až k přístřešku.
 • Posekat sekačkou suché zbytky z mateřídoušek.
 • Zalít borovičky a stromky.
 • Najít nové využití zeminy, která se vybagruje z místa parkování.
 • Přesadit denivky u antoníčka a připravit pro ně nové místo.
 • Zbudovat nový plot u horní brány.
 • Kamenný val u stanové části částečně odstranit a cestu rozšířit pro auta.
 • Ohradit dřevem plochu na pískoviště.
 • Přivést písek do pískoviště (až bude ohrazen dřevem).
 • Instalovat symbolickou vstupní bránu.
 • Dokončit stavbu podzemního sklípku.
 • Úklidit a dokončit místo u vstupní brány do Labyrintu.
 • Dát do původního stavu sousedovo parkovací místo.
 • Posoudit, zda je nabídka dřeva od Lucky Kejvalové vhodná na ohrazení pískoviště pro děti.
 • Osadit růžemi u vstupní brány do labyrintu.
 • Ostříhat trávy.
 • Upevnit kameny u vchodu do posvátného místa.
 • Posekat vysokou trávu v labyrintu.
 • Vytvořit ve skalce z kamene kříž a upravit skalku u vstupní brány do labyrintu.
 • Odnést poraženou borovici k dřevníku a větší větve k táboráku, pohrabat malé větvé na ploše u plotu a také odnést k táboráku.
 • Najít a zasadit další borovičky.
 • Vyřešit dolní nouzový vjezd.
 • Posunout  káru Pavla dál k posv. místu NEJPOZDĚJI DO 14.3. před příjezdem studnařů
 • Bagrista – Přivést kamení a upravit terén před hlavím vjezdem, ke spodní cestě a na koleje příjezdové cesty
 • Studnaři – zajistit dozor hydrogeologa.
 • Připravit plochu na pískoviště.
 • Upravit plochu na bazének, upravit okolí a srovnat terén rozrytý po bagru.
 • Natažení pevného pletiva přes spodní cestu – proti srnkám.
 • Vykopat díry pro zasazení růží ke vchodu do posvátného místa
 • Rozmístnit dekorativní pařezy
 • Dokončit novou kamenitou cestu před vjezdem k hlavní bráně
 • Uříznout vyvrácenou borovici a ostatní suché stromy a větve
 • Dokončit kamenitou cestu v posvátném místě.
 • Vytvořit symbolický vchod z kamenů a branky. Upravit okolí.
 • Vybrat kameny z vybagrovaných částí. Upravit okolí a uklidit.
 • Odvést písek od posvátného místa ke sklípku.
 • Rozřezat pražce a sloupy přenést k základům pro zasypání příprava pro bagristu. Část sloupů rozřezat na stejnou délku a ponechat ve spodní části pro opěru kompostu.
 • Vytvořit ve spodním rohu u táboráku kóji ze zbylých sloupů pro umístění kompostu.
 • Odnosit na hromadu, vyryté pařezy a kořeny spálit.
 • Odnosit zhrabanou trávu do vyrobeného kompostéru.
 • Odvést lednici, suť a lino nebo plachtu vedle místa, kde byla naskládaná okna do sběrného dvora.
 • Postavit nový budnik elektro využít rozvody elektro a vybudovat osvětlení u přístřešku, stanů Pořezat zbylé uschlé stromy pořezané dřevo uložit do přístřešku..
 • Vyklidit upravit a natřít zadní přístřešek, vyrobit novou střechu. Vytvořit opěrnou kamennou zíďku a malou skalku vyrovnat nově vytvořenou plochu pod přístřeškem, vydláždit kamenem, pro umístění stolu s lavicemi,dokončit kamený táborák, vyrovnat plochu kolem táboráku a osít travním osivem, vyrobit špalky, nebo 3 lavice z půl kulatiny na sezení při opékání buřtů instalovat okap. Ntřít hnědou barvou.
 • Zbourat starou kadibudku – vyrobit a  postavit novou.
 • Vyklidit a upravit kurník.
 • Rozbít betonový základ po bývalém stojanu na rožnění, vytvořit betonový základ.
 • Vybrat předem nový plot bránu  pro nový vjezd, zakoupit, vykopat díry na sloupky, zabetónovat   postavit betonové sloupky a obložit kamenem, usadit bránu zaspárovat sloupky a natáhnout pletivo.
 • Upravit horní vjezd pro studnaře. Posekat kopřivy a roští. Uříznou jeden sloupek a uvolnit průjezd přes dvě plotová pole.
 • Uřezat různé železné tyče na vodu a sloupek v betonu u kompostéru.
 • Návrh umístění posvátného místa zbudovat kamený labyrint.
 • Vytvořit přechodové kamené schůdky u rampy.
 • Návrhy rozmístění účelových zón., návrh osázení zahrady (Tomáš), vykopat díry pro vysazení ovocných stromů, bobulovin a keřů. Zasadit ovpcné stromy.
 • Dodělávka antoníčka, obnažit kabely rozvedené lektřiny před bagrováním.
 • Zarovnání terénu  v zóně pro stany, vybrat kameny na hromadu pro další použití, pohrabat, uválcovat a zasít travní osivo.
 • Návrhnout a vytvořit prostor pro poradní kruhy, osít travním osivem,  osít labyrint trávou.
 • Realizacea osázení  bylinkové skalky,  prostor posvátné zóny a okolí obložit kamenem a osázet. Vytvořit vstupní bránu.
 • Zavěsit houpací sítě mezi stromy.
 • Pokácet arozřezat miraberku  odklidit a spálit vybagrované kořeny, 2 mirabelky porazit a všechny větve mirabelky rozřezat a spálit.
 •  Vykopat kopřivy u spodního vjezdu.
 • Návrh budoucího jezírka , vybudovat kamené schody k jezírku. Převést kameny z místa ke stanování k jezírku. Po vybagrování převozit písek do jezírka a vytvořit kamenné okolí jezírka a skalku. Dokončit nově vytvořenou terasu pro zpevnění svahu pod posvátným místem, vytvořit opěrné kamenné zídky a osázet.
 • Odvést nahromaděný odpad do sběrného dvora. Uzavřít pozemek pletivem dolní i horní vjezd.
 • V lomu najít a přivést další menhiry pro vytvoření symbolického vstupu do posvátné zóny, Zajistit dohled při vrtání studny. Vysbírat kamínky na zaseté trávě na stanové ploše. Zasít trávu do labyrintu, dosít trávu na stanovou plochu.
 • Nanosit z pozemku kameny k lesíku pod vjezdovou bránou, vybudovat kamennou zídku a tím zpevnit svah.
 • Rýžovým koštětem vydrbat novou kamennou podlahu v přístřešku.
 • Pokračovat v sázení skalniček do skalek. Vykopat  starý drátěný plot „zarostlý“ v zemi ve vrchním vjezdu pro studnaře.
 • Osvobodit břízu u cesty od vrostlých cihel do kmenu.Uříznout a rozřezat ulomenou borovici a suché smrky nad vstupní bránou.
 • Vytvarovat nově vybagrovanou terasovitou plochu. Přemístit písek na dno vybagrovaného jezírka. Dotvořit a osázet okolí jezírka. Vytvoření a osázení skalky nad jezírkem.
 • Umístit kameny k jezírku a zasadit trávy u jezírka a dokončit kamenné okolí.
 • Uklidit zbývající písek a příkrýt plachtou. Vykopat zem po táboráku před vstupem doposvátné zóny, zasypat kameny, pískem a zeminou pod plachtou  nad labyrintem.
 • Posekat trávu  v místě  pro stany  a v labyrintu. Vykopat jamky pro zasazení sklaníků kolem  jezírka, instalovat a upevnit pomocí hřebů protierozní kokosovou síť. Do jamek zasadit cca 60 – 70 ks skalníků.

 

FIRMY

Bagrista

 • Zbouraný sloupek u brány pro vjezd bagru, vybouraný sklep. Sklep s pražci zasypán vrstvou hlíny s kamením cca 1m. Žulové kostky se nepodařilo zachránit. Jsou vyryty všechny kořeny a opěrné roury na spodní stráni. Rozšířena je střední vodorovná plocha. Zvětšení střední vodorovné plochy  do nepravidelného  oválu vybagrováním směrem k plotu a do horní stráně cca 18 x 20 m. Zlikvidovat zadní táborák  Zlikvidovat suť ze zadního spodního rohu a prodloužit posezení v altánu, zlikvidovat místo na rožnění a na stejném místě vybagrovat díru pro vybudování sklípku, zlikvidovat přední táborák a vytvořit vodorovnou plochu pro stany u dolní části cesty zavést díru po původní kadibudce a díru odpadu u kompostu.Odvést železný odpad. Rozšířit horní cestu u posvátného místa pro vybudování labyrintu. Dokončit rozšíření pro labyrint, Vybagrovat místo pro jezírko, včetně okolních pařezů. Vytvořit valy okolo jezírka adokončit plochu  pod posvátným místem. vyrýt pařez uprostřed spodní stráně. Vytvořit zde rovinu průměr 3m pro zasazení lípy. Rozšířit základové rýhy u sklípku dle nákresu. Zasypat sklípek. Vytvořit plchy na dětské pískoviště a bazéneka a rýhu pro kameny ke vstupu do posvátného místaVytvořit brázdu k zasazení kamenů okolo poradního kruhu.

Elektrikáři

 • Je hotová smlouva s ČEZ. Identifikováno podzemní vedení kabelu od skříně elektroměrů. V týdnu od  3.5 do 9.5. by měla být akce zahájena. Bude instalován nový elektroměr, napětí 220V a 380V. Zatím jistič 16 A H O T O V O . Proměřit trasu rozvodů elektřiny do přístřešku, ke stanům a posvátnému místu. H O T O V O

Hydrogeolog – studnaři

 • Předpokládaný termín navážky materiálu 26.3.2020 zahájení prací 30.3. 2020 ukončení 2.4.2020 (dle počasí). Podána žádost na zkrácení vzdálenosti vrtu od okolních  lesních pozemků na .odboru životního prostředí – lesní hospodářství. P O V O L E N O.  Proveden hydrogeologický průzkum dle map s odhadní cenou celé akce. Zadána objednávka vybrané firmě, zahájeno schvalovací řízení a povolení stavby. P O V O L E N O 

Geodet

 • Objednat prověření hranice části pozemku – vjezd přes pozemek souseda (věcné břemeno) H O T O V O Hranice pozemku je v geodetické toleranci 1,5 m. Jako řešení sporu se sousdem navrhuji: stávající bránu zrušit a vytvoři samostatný hlavní vjezd na horní cestu. Dolní vjezd zrušit a vytvořit pouze plot. Nové oplocení vsunout směrem do našeho pozemku. 2 parkovací místa na našem pozemku by pak zůstala před vstupní branou.O D S O U H L A S E N O