Vyberte stránku

          

Tamara Klofandová

*1986

Osobní průvodkyně – Moderní etikoprevence®

Konzultace – duchovní sebeuzdravování

Poradenství – při Hloubkové sebereflexi

 

DOBROZDÁNÍ Zakladatelky projektu a duchovní léčitelky Jožky Wenkeové

Osobní průvodkyně Moderní etikoprevence® Tamara Klofandová byla původně také mou klientkou, která mě před mnoha lety žádala o pomoc se svými dlouholetými zdravotními problémy. I ona jich byla postupně s Boží pomocí zbavena a její vděk za uzdravení byl veliký.

Hledala tedy způsob, jak přispět projektu, v němž našla řešení návratu svého zdraví přirozenou cestou bez chemických léků a lékařů, kteří jí do té doby nebyli schopni pomoci s jejími problémy. Postupně začala navštěvovat víkendy duchovního poznání a probouzení, které jsem dříve pravidelně organizovala pro své klienty, našla si zde nové přátele a začala tak intenzivněji pronikat do tajů duchovního sebeuzdravování, které na sobě již řadu let úspěšně aplikuje.

Povšimla jsem si její velké ctižádosti, cílevědomosti a zodpovědnosti, s níž se vrhala do všech úkolů, které jsem jí zadávala. Postupně se mi stala neodmyslitelnou oporou ve vedení agendy klientů a jejich následné péči po mém vstupním duchovním zásahu. Tato mladá žena je příkladem toho, jak se z plaché, bojácné dívky bez jakékoli víry v sílu, která nás přesahuje, řídí náš život a léčí naše těla i duše, stala postupně silná žena s pevnou vírou v Boha a jeho uzdravující moc a zázraky. Ty pravidelně zažívala sama na sobě a byla jich svědkem při mnoha uzdraveních klientů, které jsem jí předala do péče.

Jsem ráda, že mi Bůh před lety přivedl Tamaru do mého pracovního týmu, protože vím, že zde našla své místo v životě a její duše zde plní s radostí to, co si předsevzala.

Tvorba

Video Rodina současnosti

Amatérské divadelní ztvárnění mladých a nevědomých rodičů, kteří jsou zoufalí z onemocnění jejich jediné dcery. Rodiče hledají pomoc všude, kde se dá, avšak netuší, že nemoc jejich dítěte souvisí s nimi samotnými. Krásný příběh, který odhaluje postupné probouzení rodičů a nalezení skutečné příčiny nemoci.

Video je možné shlédnout ZDE