Vyberte stránku

          

Petra makovcová

*1974

Osobní průvodkyně 

Konzultace – výsledků Rozšířené kontrolní diagnostiky

DOBROZDÁNÍ Zakladatelky projektu a duchovní léčitelky Jožky Wenkeové

S Petrou Makovcovou jsem se poprvé setkala v roce 2009, kdy mě žádala o léčení Božím světlem. Trápilo ji mnoho zdravotních problémů, s nimiž se od mládí potýkala, a také se svěřila se zdravotními problémy svých dvou dcer. Nejprve u sebe potřebovala provést určité změny v životě i myšlení, aby mohlo být léčení zahájeno. Začala se řídit mými radami a po čase bylo z vůle Boží pomoženo duchovním zásahem nejen jí, ale i jejím dcerám a manželovi, který ji tehdy na léčení doprovázel.

Od té chvíle se jim začal měnit život k nepoznání, protože byli postupně svědky jednoho „zázraku“ za druhým a různých větších či menších uzdravení ze svých zdravotních problémů. S nadšením se pustili do výuky sebediagnostikování a sebeuzdravování, kterou jsem je po delší čas provázela.

Svou pokorou, vděčností za všechna uzdravení a oddaností Bohu, která tuto ženu provází od počátku mého setkání s ní, si postupně zasloužila Boží vedení, pod nímž v následujících letech zdokonalovala své schopnosti energetické diagnostiky a odhalování příčin zdravotních potíží jak u sebe, tak u svých dětí. Postupně tak získala pevnou víru ve schopnost duchovního sebeuzdravování díky výsledkům, kterých u sebe a svých dětí vyslyšením modlitby za vyladění energetického systému dosahovala.

S Boží pomocí se tak během let zařadila mezi nejpokročilejší žáky duchovního sebeuzdravování, které jsem vedla. S velkou vděčností a radostí pak přijala mou nabídku věnovat se poradně výsledků rozšířené kontrolní diagnostiky klientů, která je součástí výukového programu projektu SanoKunDio®.