Vyberte stránku

          

Marie Benešová

*1960

Osobní průvodkyně 

Návrh a konzultace detoxikační kúry

Poradenství  – v oblasti víry a modlitby

DOBROZDÁNÍ Zakladatelky projektu a duchovní léčitelky Jožky Wenkeové

S Marií Benešovou jsem se poprvé setkala v roce 2008, kdy mě požádala o pomoc se svými zdravotními problémy, které jí lékaři nedokázali odstranit. Po duchovním léčení Božím světlem byla svědkem doslova zázraku, kdy jí její dlouholeté potíže odezněly do několika dnů. Začala se tedy více zajímat o taje duchovního léčení. Od počátku byla pod mým vedením a já jsem jí svěřila poradenství pro nové žáky vstupující do výukového programu projektu. S nadšením se dále sebevzdělávala pomocí mých knih.

V průběhu dalších let se účastnila mnoha mých přednášek a vzdělávacích víkendů, které jsem pořádala. Výsledky žáků, které vedla, posilovaly její víru v možnost duchovního sebeuzdravování s pomocí modlitby. Vděčnost této ženy byla veliká, a proto stále udržovala úzký kontakt s projektem a žáky, mezi nimiž si našla i nové přátele.

V průběhu následujících let absolvovala i kurzy týkající se přírodních způsobů doléčování fyzického těla a detoxikace, které jsem pro klienty pořádala. Vše u sebe s nadšením aplikovala a získala tak praktické zkušenosti. 

V současné době navrhuje detoxikační kúry a poskytuje individuální poradenství v jejich průběhu. Dále vede poradnu pro uplatňování víry a modlitby při duchovním sebeuzdravování žáků. Její oddanost projektu a vděčnost za pomoc, které se jí v něm dostalo, trvají již 14 let.