Vyberte stránku

          

MŮJ ŽIVOTNÍ ÚKOL

Životní poslání mi bylo odkryto při spirituálním otevření. Mým úkolem je zprostředkovat lidem starobylé uzdravování s pomocí modlitby a předávat veřejnosti významná, vlastním prožitím a praxí ověřená poznání, týkající se duchovního uzdravování i života lidských bytostí. Předávám postupně i další duchovní tajemství, která mi byla odhalena, a podílím se tak na odstraňování duchovní nevědomosti, v níž je lidstvo udržováno po staletí. Nejtěžší úkol, který mi Bůh svěřil, je trpělivě napravovat to, co způsobilo odklon lidí od Boha, síly, která jim dala život a při životě je také drží, aniž by si toho byli vědomi. Vysvětlit, že Boží síla je jediná, která může svým působením uzdravovat tělo i duši bez nešetrných zásahů do fyzického těla a chemických léků. Přinášet zároveň důkazy prostřednictvím duchovních uzdravení pomocí modlitby. Mým úkolem je ukázat lidem cestu, jak je možné se postupně zbavit užívání lékových drog s pomocí Moderní etikoprevence® a duchovního sebeuzdravování, na jehož vrcholu se otevírá možnost opustit hmotnou stravu a přejít na výživu pránickou.