Vyberte stránku

          

ZAKLADATELKA PROJEKTU Jožka Wenkeová

Mé hledání cesty k uzdravení sebe sama i druhých nejprve s praktikováním alternativních metod trvalo 20 let. Až po této době jsem prožila spontánní průpravu pro službu duchovního uzdravování. Pod Božím vedením jsem procházela velmi náročným transformačním procesem, který vyvrcholil v mých 58 letech psychospirituální krizí. Několik měsíců jsem se nacházela v rozšířeném stavu vědomí s mnoha duchovními zážitky. V závěru této neuvěřitelné duchovní výuky jsem se také dočkala milosti trvalého Božího uzdravení. Po všech útrapách, které jsem překonala jen s pomocí Boží, mi byly propůjčeny duchovní schopnosti, kterých si velice vážím. Diagnostikování duchovních příčin nemocí, dar rozlišení a dar vyslyšení mé modlitby za uzdravení druhých. Velmi si cením schopnosti diagnostikovat energetický systém, identifikovat napadení energiemi zla, osvobozovat od jejich vlivu a také milosti mnohonásobných Božích ochran. Duchovní poznání, zkušenosti a duchovní zážitky vytvořily mou skálopevnou víru v Boží uzdravující moc, bez které by se náročná služba, kterou jsem po mnoho let  vykonávala, neobešla.

Díky Božímu vnuknutí jsem založila v roce 2003 tento projekt, dnes již s přiléhavým názvem SanoKunDio®, v překladu Zdraví s Bohem. Později jsem také založila vlastní vydavatelství Bude líp, napsala a vydala 7 knih – učebnic duchovních poznání z mé praxe. Realizaci projektu, který se neustále vyvíjí, jsem se věnovala s radostí, láskou a plným nasazením. Každý den jsem byla konfrontována s Božími zázraky, které přinášely důkazy, že mnohé z toho, co tvrdí různí respektovaní odborníci na lidské zdraví a nemoci, je zcela jinak. Při mé službě Bohu bylo nezbytné, abych odložila stranou vše, co souviselo s moderní medicínou, také alternativní metody, které jsem dříve studovala a praktikovala. Potřebovala jsem takto zajistit, aby mě předchozí praxe a s ní spojená přesvědčení nebrzdily v dalším duchovním poznání, které ke mně přicházela s každým uzdravujícím Božím zásahem, jehož jsem byla součástí. Úcta a pokora, kterou jsem během své služby k Bohu získala, mi nedovolily přisuzovat tato uzdravení sobě. Svěřila jsem se plně pod Boží vedení i ochranu a odstranila vše, co by mé přímé propojení s touto všemohoucí, vševědoucí a uzdravující silou narušovalo. Jsem si plně vědoma toho, jak lehce se může dostat samolibý člověk pod vliv temných bytostí tím, že zapírá Boha a neustálým opakováním slůvka já, já, já … přisuzuje zásluhy sobě.

Jsem šťastná, že mi bylo umožněno lidem zprostředkovat Boží pomoc k uzdravení a odkrývat  duchovní tajemství, o kterých se nedozví v ordinaci lékaře, ani v kostele od svého faráře. V současné době se již věnuji v ústraní pouze své vlastní transformaci vědomí, duchovní práci a připravuji se pro psaní dalších duchovních knih. Pro inspiraci absolventů Výukového programu projektu buduji s pomocí svých přátel vlastní Rodinné energetické „lázně“, o kterých se můžete dočíst na tomto webu.

Děkuji všemohoucímu Bohu za to, že mě povolal k této nelehké, ale krásné službě. Děkuji všem, kteří pomáhají záměr tohoto Božího projektu realizovat. Sama bych na vše nestačila.