Vyberte stránku

          

Zuzana Šťastná

dříve Boháčová

*1971

Duchovní léčitelka – dálkové energetické diagnostiky a zásahy

Modlitba duchovní uzdravování, očisty, vyladění, ochrany

Poradenství – při Hloubkové sebereflexi

DOBROZDÁNÍ Zakladatelky projektu a duchovní léčitelky Jožky Wenkeové

   Má nástupkyně duchovní léčitelka Zuzana Šťastná převzala službu duchovního uzdravování po mém odchodu do ústraní, abych se mohla nadále věnovat pouze sobě a své duchovní práci. Pro tuto službu byla Bohem předurčena již před zrozením, a proto přivedena během svého života do mé blízkosti, aby mohla být pod Božím vedením a mou osobní asistencí intenzivně připravována již od roku 2003.

   Během této náročné duchovní přípravy prošla mnohými zasvěceními z vůle Boží, po nichž jí byly postupně propůjčeny duchovní schopnosti potřebné pro vykonávání její služby – dar diagnostikování duchovních příčin nemocí a energetického systému člověka, dar identifikace napadení člověka temnými energiemi zla a dar vyslyšení modlitby za uzdravení druhých.

   V průběhu posledních šesti let prožila dvě náročné psychospirituální krize, kterými jsem jí po většinu času provázela.  Duchovní zážitky spojené s těmito krizemi skokově posunuly její vědomí výše a zakončily tak její duchovní přípravu. Obě krize popisuje ve svých dvou autobiografických knihách Reinkarnace bez opuštění těla a Znovuzrození.

   V začátcích své léčitelské praxe prováděla společně se mnou léčení Božím světlem dotykem přes své ruce, pro které byla Bohem zasvěcena a mnou dlouhodobě vedena. Má za sebou mnohá uzdravení klientů, a ta jí pomohla vybudovat postupně skálopevnou víru v duchovní schopnosti, které jí byly Bohem propůjčeny.  Svou intenzivní prací na sobě a osobní změnou v průběhu posledních deseti let si zasloužila od Boha dar schopnosti bezdotykového léčení modlitbou ve jménu Pana Ježíše Krista, kterému předchází dálková dia-gnostika energetického systému klienta bez nutnosti osobního kontaktu.

   Má následovnice tak postupně získala od Boha všechny duchovní schopnosti potřebné pro léčení Božím světlem, kterými jsem byla před časem obdarována já. Provedla jsem ji mnoha-letým výcvikem diagnostikování duchovních příčin nemocí a v průběhu posledních 18-ti let jí předala všechny zkušenosti z mé praxe duchovní léčitelky.

   S důvěrou jsem jí tedy od září 2021 svěřila pokračování služby duchovního uzdravování s pomocí Boží.

   Věřím, že toto dobrozdání je dostatečné k tomu, aby se každý, kdo bude hledat prostřednictvím projektu SanoKunDio® pro sebe pomoc, mohl na mou následovnici s důvěrou obrátit.