Vyberte stránku

          

Moderní etikoprevence

Autor:   Jožka Wenkeová

Vydání: 2019 (1. vydání)

Cena celkem: 360,- (zahrnuje také poštovné + balné 100,-) Na základě zkušeností je potřeba provést platbu předem. Převodem na účet 2801758646/2010. Do zprávy pro příjemce uvedete: (příjmení – kniha ME).
Knihy odesíláme 1 x týdně.

Po odeslání formuláře se zobrazí „Váš požadavek byl úspěšně odeslán!“

Objednávkový formulář

Moderní etikoprevence

Potvrzení platby

Upozornění

GDPR

12 + 4 =

Tato kniha slouží jako knižní příručka, která vás povede při hloubkové sebereflexi a bude vám ukazovat cestu při uskutečňování potřebných životních změn, bez kterých se neobejdete. Provede vás úskalími, které jsou nedílnou součástí probíhacího procesu transformace vědomí.

Recenze knihy

   Kniha by se dala zařadit do titulů zabývajících se aktuálně probíhajícím procesem transformace a dopady, které na každého z nás má a mít bude. Knihy, které již dříve pojednávaly o tom, že se tento nevyhnutelný proces transformace vědomí lidstva přibližuje, lze v nepřeberném množství nabízené duchovní literatury současnosti jistě najít. Pro člověka hledajícího a toužícího po duchovním posunu není již pojem transformace ničím neznámým.

   Tato kniha je ale výjimečná tím, že odhaluje transformační proces z hlediska přímých dopadů na každého jednotlivce. Obsahuje nepřeberné množství praktických rad a poučení pro každodenní život zaměřených na to, abychom tímto náročným procesem prošli bez velké energetické, fyzické či psychické újmy. Provází čtenáře všemi úskalími, která je třeba nevyhnutelnou každodenní prací na sobě a s pomocí Boží překonat. Seznamuje ho s podmínkami, za nichž je možné zvyšovat vibrace svého těla, udržovat je po celou dobu transformačního procesu sladěné s rychle se navyšujícími vibracemi planety Země a posouvat tak své vědomí a celou svou bytost do vyšších dimenzí.

   Tato kniha, stejně jako i všechny předchozí tituly z knižní edice Jožky Wenkeové, se mi stala každodenním praktickým rádcem, jak nezůstávat v tomto náročném transformačním období pozadu a jak dokázat udržet v harmonii mysl, tělo i ducha. Je plná duchovních receptů, jak kultivovat všechny části své bytosti tak, aby člověk bez větších obtíží překonal tlaky celkové přeměny, které transformační proces na každého člověka vyvíjí.

   Při čtení knihy jsem byla mnohokrát dojata k slzám, protože informace v ní obsažené hluboce zasahovaly mou duši. Byla jsem překvapena, jak moc mi kniha odhalila o sobě samé, jak moc mi pomohla překonávat každodenní úskalí, jak moc mi rozevřela mé již pootevřené oči, jak svým energetickým vyzařováním léčila mou duši a denně s ní komunikovala.

   Děkuji Bohu, že mi umožnil podílet se alespoň malou částí na vzniku této pro mě vzácné knihy, protože jsem hluboce přesvědčena, že pomůže mnoha dalším lidem v nejnáročnějším období vrcholu transformačního procesu, který nás teprve všechny čeká. V něm se budeme muset spolehnout každý jen sám na sebe a zasloužit si svým posunem pomoc Boží, bez níž se nikdo z nás neobejde.

Zuzana Šťastná – Duchovní léčitelka  Projektu SanoKunDio®