Vyberte stránku

          

Význam publikací

Knihy přispívají k plnění poslání projektu tím, že odhalují tajemství duchovního uzdravování, o němž nemá většina lidí ani ponětí. Psaní knih nebylo vedeno záměrem vytvořit novou výdělečnou činnost, ale touhou přiblížit neuvěřitelná poznání z mé cesty za pravdou o nás samých, lidských bytostech, které o sobě nevědí téměř nic, přestože si myslí pravý opak. Knihy slouží jako účinná příprava před vstupem do projektu, používají se dále jako příručky pro duchovní sebeuzdravování a provádění nutných životních změn v procesu transformace vědomí. Každá kniha má svou vlastní záložku, která čtenáři přináší osobní poselství.

Knihy mají příznivý uzdravující účinek díky energetickému vyzařování. Pro jejich obsah a zaměření jsou používány také jako biblioterapie (uzdravování četbou). Slouží i jako učebnice. Vzhledem k poslání knih není doporučeno je půjčovat, měly by stále zůstat v dosahu člověka, který si je pořídil, nebo toho, jemuž byly darovány.

Kompletní edice obsahuje 4 knihy – učebnice, které slouží jako příprava před vstupem do projektu a energetickým zásahem, dále 3 knižní příručky, které je potřeba mít k dispozici ihned po dálkovém energetickém zásahu provedeném duchovní léčitelkou. Jsou plné návodů pro následnou každodenní praxi. Pokud vstupujete do projektu, doporučuji vám využít možnost objednání celé edice za zvýhodněných podmínek bez poštovného.

Knihy obsahují velmi cenné informace pro život a zdraví člověka, a proto mně záleží na tom, aby se dostaly do rukou toho, kdo si jich bude vážit. V opačném případě o zaslání knih nežádejte!

Děkuji za váš zájem a přeji vám, aby každá vybraná kniha pozvedla vašeho ducha.

Jožka Wenkeová, zakladatelka Projektu SanoKunDio®