Vyberte stránku

          

Aktuální ceník služeb

Soubor všech poskytovaných služeb projektu SanoKunDio® tvoří ucelený výukový program a stává se zároveň průvodcem v procesu transformace vědomí každého jednotlivce. Výuka je koncipována tak, aby žák dosáhl optimálně do šesti měsíců své soběstačnosti v duchovním sebeuzdravování a tím i nezávislosti na jakékoliv vnější pomoci, tedy i na pomoci projektu. Očekává se, že ve vrcholné fázi transformace lidského vědomí nebude pro lidi jakákoliv vnější pomoc dostupná a každý se bude muset spoléhat jen sám na sebe. Výuka SanoKunDio® slouží zároveň jako příprava na toto náročné období.

Dálkové služby duchovní léčitelky jsou poskytovány jednorázově. Pouze dálkovou konzultaci s osobní průvodkyní Moderní etikoprevence je možné objednat opakovaně. Neslouží však jako náhrada studia učebnic a knižních příruček, ale pouze objasňuje nepochopené. Po uplynutí 6-ti měsíců již výuka pod naším vedením končí. Významnou pomocí zůstávají nadále knihy a knižní příručky. Pokud absolvent výukového programu dosáhl prací na sobě výrazného vibračního posunu a chce se i nadále duchovně rozvíjet, může s projektem udržovat kontakt i nadále, ale na vyšší úrovni vědomí.

Pokyny k platbě

Všechny služby se hradí PŘEDEM převodním příkazem na bankovní účet příslušného poskytovatele. Den platby uveďte v objednacím formuláři. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jména, příjmení a zkratky objednávané služby: ( např. VD + EZ, 2 dospělí + 2 děti). Daňový doklad je na vyžádání, požadavek připište jako poznámku do formuláře.

Zuzana Šťastná - duchovní léčitelka č.ú. 1025263792/6100

1.600,- Kč
– Vstupní energetická diagnostika (VD) + energ. zásah (EZ) pro dospělého (děti do 3 let 50%, do 1 roku zdarma)

950,- Kč
– Rozšířená kontrolní diagnostika (RKD) pro dospělé (děti do 10-ti let 50%, do 1 roku zdarma)

950,- Kč
– Vnitřní uzdravení traumat duše (VU) – Energ. zásah – pouze pro dospělé osoby

Petra Makovcová - osobní průvodkyně č.ú. 2563100207/0100

400,- Kč
– Konzultace po Rozšířené kontrolní diagnostice (K – RKD) do 60 minut

150,- Kč
– Prodloužení konzultace (PK) za každých započatých 30 minut

Tamara Klofandová - osobní průvodkyně etikoprevence č.ú. 1174296037/3030

950,- Kč 
– Poradna hloubkové sebereflexe (HS) – pouze pro dospělé osoby 90 minut

300,- Kč 
– Prodloužení konzultace hloubkové sebereflexe (HS) za každých započatých 30 minut

Marie Benešová - osobní průvodkyně č.ú. 1409991019/3030

550,- Kč
– Poradna víry a modlitby (PVM) s konzultací 60 minut

550,- Kč
– Návrh detoxikační kůry (DK) s konzultací 60 minut

150,- Kč 
– Prodloužení konzultace (PK) za každých započatých 30 minut