Vyberte stránku

          

SanoKunDio® – Duchovní uzdravování.

1. Duchovní uzdravování nenahrazuje lékařskou péči, a proto udržujte kontakt se svým lékařem, pokud trpíte vážným, život ohrožujícím onemocněním nebo jste utrpěli velmi vážný úraz. Akutní medicínu nemůže duchovní uzdravování plně nahradit, ale může ji účelně doplnit.

2. Buďte si vědomi toho, že služby duchovního uzdravování ani výuka sebeuzdravování nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou a nelze očekávat, že to bude v budoucnu jinak. Vztahují  se na nás veškeré podnikatelské povinnosti, odvody, včetně odvádění daní a nevyhnou se nám ani výdaje související s naší činností. Služby jsou zpoplatněny, provádíme je dálkově a platí se předem bankovním převodem. Odměny za jednotlivé služby jsou uvedeny v aktuálním ceníku i s číslem bankovního účtu příslušného poskytovatele služby.

3. Duchovní uzdravování a sebeuzdravování se nachází ve střetu zájmu se systémy zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, farmacie i se zájmy státu. Finanční hodnocení a zisky těchto institucí se odvíjejí od počtu ošetřovaných a operovaných nemocných, od množství ordinovaných léků, rozsahu jejich distribuce a na závěr odvodů daní ze zisků do státní pokladny. Chybí zde motivace pro definitivní uzdravení pacienta a vysazení léků. Nelze tedy od těchto institucí očekávat vstřícnost, podporu či spolupráci při vedení lidí k sebeuzdravování bez chemických léků a soběstačnosti, což je záměrem projektu SanoKunDio®.

4. Přestože někteří lidé zažijí při duchovním energetickém zásahu okamžité uzdravení, není to samozřejmostí, protože k němu může dojít jen z vůle Boží a po zásluze, nikoliv z vůle duchovní léčitelky. Duchovní léčitelka ctí Boží vůli a nemůže se podřizovat přáním toho, kdo žádá o pomoc. Slouží Bohu a musí se řídit Jeho zákony a pravidly. Nepřipouští se žádné výjimky ani protekce. Boží zákony potřebujete poznat i vy, protože ovlivňují váš život, proces duchovního sebeuzdravování i transformace. Na duchovním uzdravování se potřebuje každý podílet a nutná je i náprava nežádoucího postoje k Bohu.

5. Knihy určené jako příprava před zásahem duchovní léčitelky přispějí také k tomu, abyste se zbavili pochybností a k duchovnímu zásahu přistupovali s důvěrou, vírou, úctou a vděčností i v případě, že by právě u vás nebyl efekt zásahu viditelný ihned, ale dostavil se později.

Upozornění

Každý žák nese odpovědnost za své výsledky v každodenní praxi, na kterých se již během výuky svou aktivitou významně podílí. Očekávání žáka potřebuje být v souladu s tím, co může projekt SanoKunDio® poskytnout. Naše pomoc je velmi významná, ale je pouze na počátku cesty k dosažení soběstačnosti v sebeuzdravování. Po ukončení výuky je třeba stabilizovat nově vytvořené návyky péče o svou duši, které jsou základním předpokladem pro to, aby mohlo být uzdraveno fyzické tělo.