Vyberte stránku

          

Tomáš Sedlák

*1977

Duchovní průvodce – duchovní uzdravování
Modlitba – uzdravování traumat duše

 

DOBROZDÁNÍ Zakladatelky projektu a duchovní léčitelky Jožky Wenkeové

Duchovní průvodce Tomáš Sedlák byl před lety přiveden do projektu SanoKunDio® na podnět své manželky, která se v té době zajímala o přírodní způsoby léčby zdravotních potíží a toužila s ním sdílet nová poznání a zkušenosti.

Zpočátku nevěřící Tomáš byl postupně s pomocí Boží uzdraven ze svých dlouholetých psychických traumat i fyzických potíží a během následujících let se u něj z vděčnosti za dary, které dostal, vyvinulo velké odhodlání a touha propojit svůj život s životem duchovním a najít skutečné pouto s Bohem, všemohoucí silou, která stvořila tento svět i jeho samotného.

I on ale potřeboval projít náročnou přípravou na svou budoucí službu duchovního průvodce, během níž prožil několikaletou psychospirituální krizí, na jejímž konci byl svou duší nasměrován na službu Bohu prostřednictvím projektu SanoKunDio®. Nejtěžší část jeho přípravy spočívala v tom, že se postupně svou tvrdou prací na sobě pod vedením své duše proměnil ze slabého, ustrašeného a méněcenného člověka v muže s velkou duchovní silou a pevným propojením s Bohem, v muže s darem psaní duchovních knih s kouzelnými příběhy, které probouzí duši člověka a přivádějí ji k Bohu, v muže s darem vyslyšení jeho modlitby za uzdravení duše člověka ve jménu Pana Ježíše Krista. K tomu byl svým životem postupně veden a toho se také dočkal. Klienti se po jeho modlitbách uzdravují a jeho vyspělá duše takto s radostí slouží Bohu.

Jeho služba Vnitřního uzdravení traumat duše završuje celý 6-ti měsíční výukový program projektu, po níž již klient naši pomoc nepotřebuje a záleží jen na něm, jak naváže na duchovní energetické zásahy a vše, co se v projektu během programu naučil.

Jsem na Tomáše velmi hrdá a mám v jeho schopnosti Bohem mu propůjčené absolutní důvěru, protože ušel dlouhou pouť, aby mohl postupně naplnit poslání své duše, které v mém projektu s láskou s Boží pomocí plní.